ดูงานโรงงาน NSK Japan

บริษัทได้มีโอกาสเยี่ยมชมและดูงานต่างประเทศ โดยในครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงาน ผลิตเครื่อง X-ray และผลิตหัวกรอ ภายใต้แบรนด์ NSK  
เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตในแต่ละกระบวนการ ทั่งนี้เพื่อ เรียนรู้ แและนำมาใช้กับสินค้าและบริการของเรา ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน บริษัทแม่